Verkuyl, Johannes (1908-2001)

Dutch missionary statesman

Digibron2012Verkuyl was born in Nieuw Vennep, the Netherlands. Upon completion of his theological training in 1932, he was ordained pastor of a small Reformed (Gereformerde) congregation in the town of Laren, and in 1937 was appointed chaplain to Asian students in the Netherlands. Two years later he was sent as a missionary to Central Java, Indonesia, where for the next 24 years he served in a variety of capacities. From 1942 to 1945 he and his wife and children spent three and a half years in separate Japanese prison camps. Wholly supportive of the drive to national self-expression among the people of Indonesia, Verkuyl became directly involved in the anticolonial struggle for Indonesian independence. On home leave in 1948 he completed work on his Th.D. at the Free University in Amsterdam. From 1954 to 1962 he taught at the interdenominational theological seminary in Djakarta.

In 1963 Verkuyl became general secretary of the Netherlands Missionary Council, a post he held until 1968. In 1965 he was appointed part-time and in 1968 full-time professor of missiology at the Free University, where he remained until his retirement in 1978. He helped found the International Association for Mission Studies, the Interuniversity Institute for Missiology and Ecumenics in Leiden and Utrecht, and the Dutch ecumenical missiological journal Wereld en Zending, which he also edited for several years. Active in ecumenical circles, he played a prominent role in the anti-apartheid and world justice and peace movements. A prolific writer, Verkuyl authored 66 books and some 400 articles in the areas of social ethics, apologetics, interreligious dialogue, evangelism, and missiology. His best known work is Contemporary Missiology: An Introduction (1978). Upon his retirement he was honored with a Festschrift entiteld Zending op Weg naar de Toekomst (Mission enroute to the future), edited by J. D. Gort and H. J. Westmaas (1978).

Jerald D. Gort, “Verkuyl, Johannes,” in Biographical Dictionary of Christian Missions, ed. Gerald H. Anderson (New York: Macmillan Reference USA, 1998), 700-1.

This article is reprinted from Biographical Dictionary of Christian Missions, Macmillan Reference USA, copyright © 1998 Gerald H. Anderson, by permission of Macmillan Reference USA, New York, NY. All rights reserved.

Bibliography

Verkuyl’s personal collection of letters, papers, and documents are to be donated to the Historical Documentation Center for Post-Eighteenth Century Dutch Protestantism at the Free University (Amsterdam).

Primary


Bavinck, J. H. and Johannes Verkuyl. Religieus besef en christelijk geloof. Kampen: J.H. Kok, 1989.

Verkuyl, Johannes. Aku pertjaja ; sebuah uraian tentang Indjil dan seruan untuk pertjaja. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966.

_____. Beberapa masalah etika sosial-ekonomis. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1965.

_____. Break Down the Walls; A Christian Cry for Racial Justice. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1973.

_____. Breek de muren af! Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen. Baarn: Bosch & Keuning, 1970.

_____. Contemporary Missiology: An Introduction. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1978.

_____. Daar en nu. Over de assistentie aan de kerken in Azië, Afrika en Latijns Amerika in de huidige situatie. Kampen: J.H. Kok, 1967.

_____. De achtergrond van het indonesische vraagstuk. ‘s-Gravenhage: D.A. Daamen, 1946.

_____. De boodschap der bevrijding in deze tijd. Kampen: J.H. Kok, 1970.

_____. De geest van communisme en kapitalisme en het evangelie van Christus. Delft: Van Keulen, 1950.

_____. De kernbegrippen van het Marxisme/Leninisme: met een proeve tot evangelisch commentaar. Kampen: Kok, 1982.

_____. De onvoltooide taak der wereldzending: afscheidscollege gegeven bij zijn aftreden als hoogleraar in de missiologie en evangelistiek aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 6 oktober 1978. Kampen: Kok, 1978.

_____. De raadsel van de dood. Kampen: Kok, 1948.

_____. De taak der missiologie en der missionaire methodiek in het tijdperk van saecularisatie en saecularisme. Kampen: J.H. Kok, 1965.

_____. Dostojewski’s visie op de mens. Kampen: Kok, 1980.

_____. Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in betrekking tot de plaats en arbeid van de Christlijken kerken in Azië. Kampen: J.H. Kok, 1948.

_____. Evangelie en communisme in Azië en Afrika. Kampen: J.H. Kok, 1966.

_____. Evangelisatie onder hoogere standen en meer-ontwikkelden. Kampen: Kok, 1934.

_____. Fragmenta apologetika; kritik dan djawab. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966.

_____. Gedenken en verwachten: memoires. Kampen: Kok, 1983.

_____. Het getuigenis van de kerken in Indonesië temidden van de stromingen van deze tijd. Delft: Van Keulen, 1952.

_____. Indonesië, onze meest nabije naaste in Azië. Een pleidooi voor begrip en kritische solidariteit. Kampen: Kok, 1974.

_____. Jezus Christus, de bevrijder en de voortgaande bevrijdingen van mensen en samenlevingen: de betekenis van de Wereldconferentie voor Zending en Evangelisatie in Bangkok. Baarn: Ten Have, 1973.

_____. Kapita selekta: uraian tentang Titah I, II, III, IV, VI dan IX dari Kesepuluh Titah Tuhan. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966.

_____. Komunisme dan kapitalisme ditindjau dari sudut indjil Kristus. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966.

_____. The Message of Liberation in Our Age. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1972.

_____. Met moslims in gesprek over het evangelie. Kampen: Kok, 1985.

_____. Onderweg naar één wereldsamenleving: de samenhang tussen wereldzending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Kampen: Kok, 1971.

_____. Onze verantwoordelijkheid tegenover Indië. Zeist: Studenten-Zendingscommissie, 1935.

_____. Preken en preekschetsen: in verband met de wereldzending, het werelddiakonaat en de ontwikkelings-samenwerking. Kampen: Kok, 1980.

_____. Ras, bangsa, geredja, negara; etika politika. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.

_____. Samakah semua agama? Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1965.

_____. Voorbereiding Voor De Dialoog Over Het Evangelie En De Ideologie Van Het Marxistisch Leninisme. Kampen: Kok, 1977.

_____. Zijn alle godsdiensten gelijk? Kampen: Kok, 1981.

Verkuyl, Johannes and H. G. Schulte Nordholt. Responsible Revolution; Means and Ends for Transforming Society. Grand Rapids: Eerdmans, 1974.

_____. Verantwoorde revolutie: over middelen en doeleindenin de strijd om transformatie van samenlevingen. Kampen: J.H. Kok, 1968.

Verkuyl, Johannes and Johan M. Snoek. Intern beraad in verband met de relatie tussen kerk en Israël. Kampen: Kok, 1988.

Verkuyl, Johannes, N. A. Schuman, and A. Schippers. Meegenomen voor de vrede. Nadere verantwoording van het gereformeerd vredesberaad. Kampen: J. H. Kok, 1969.

Verkuyl, Johannes and Okke Jager. Inleiding in de evangelistiek. Kampen: Kok, 1978.

Secondary


Gort, J. D. and H. J. Westmaas, eds. Zending op weg naar de toekomst: essays aangeboden aan Prof. Dr. J. Verkuyl. Kampen: Kok, 1978.

Stiemer. Johannes Verkuyl (1908-2001): een leven lang zending en dialoog. De ontwikkeling van zijn visie op andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Zoetermeer: Boekencentrum b.v, 2012.

Portrait


The photograph is provided with permission from the Reformatorisch Dagblad