Community Outreach

CLAS has begun a number of projects focused on community outreach. In the last three years we have focused on tours, community meetings and workshops. Among the most successful approaches has been watercolor workshops that ask participants to consider how they “see” the landscapes around them. These workshops provide an interactive environment for multiple different stakeholders to participate in open up dialogue about the sensory and tangible aspects of how to consider and represent the living landscapes of the region.

2007

In 2007, CLAS began a new component of the survey: an ethnographic study. The goals of the ethnographic study are to understand how people living in modern-day Lydia view their landscape and to gather local histories that may shed light on the past uses of the landscape. Four central themes were the foci of our inquiries, carried out primarily by Hilal Alkan: lake history, agricultural activities and animal husbandry, traditional production techniques (architectural, craft, etc.), and views of cultural heritage.

gokeyup-village_publication-inspection_house1The preliminary approach in 2007 included informal interviews with local villagers in and around the survey area, including teahouses, homes, and fields. The information gathered included village histories, ethnic and religious backgrounds, and lifeways. Information about resources included discussions of crop rotation, location of water sources outside of the immediate lake area, as well as various methods of mudbrick and stone house construction and sources of clay and temper (and firing technologies). Furthermore, we learned information regarding fluctuation in lake levels since the construction of the 1944 Marmara Gölü dam, as well as changes in the levels of the Hermos River since the construction of the Demirköprü dam in the 1950s—information of critical importance to the paleoenvironmental component of CLAS. To gain more official types of information for this purpose, a brief visit was made also to the Salihli branch of the Devlet Su İşleri, where we learned that we would have to visit the İzmir branch to gain information relevant to pre-1944 conditions

Conversations with local farmers over the last two years (the 2005 and 2006 seasons of CLAS) supplement similar conversations from 2001 (during the regional survey of Lydia) and confirm that looting actively takes place in Lydia; networks include wealthy individuals in İzmir and İstanbul; and western markets are a primary driving force of looting. The interviews from the 2007 ethnographic program filled out this picture. Following-up on these conversations, CLAS now integrates local education into our work, as described below.

2009

Town MeetingIn June 2009, CLAS put forth a formal request to the Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü to offer education to school children in local communities as well as to offer general cultural heritage training at local Jandarma offices. With permission from the Muhtar of Tekelioğlu, we began our program with a town meeting and an educational program for local children. Around 30 residents of Tekelioğlu attended our local town meeting, in which we made clear our gratitude for their hospitality and discussed the procedures and aims of our archaeological project. The event allowed for free dialogue and interested conversations about the varying importance of archaeology, agricultural productivity, protection zoning, and tourism.

Around 30 local children attended our other educational program. Painting CompetitionWe took the group up to the top of Karnıyarık Tepe, a tumulus excavated by the Archaeological Exploration of Sardis in the 1960s, discussed with them the identification and importance of both natural and archaeological features in the central Lydian landscape, and then provided them with sets of watercolor paints and brushes to be used in a painting competition: “1. Geleneksel ‘Çocuk Gözüyle Doğa-Tarih-Arkeoloji’ Konulu Resim Yarışması” (“The 1st Annual ‘Nature-History-Archaeology through Children’s Eyes’ Painting Competition”). The event was a happy and success, and we intend to continue it in future years. Please see the link to the right for all of the paintings from the 2009 competition.

2010

CLAS held its second educational program in Tekelioğlu in 2010. Building on the 2009 program, we sought to improve the watercolor workshop and to pair it with educational outreach for local children. Over the course of a weekend, expert watercolorists from Izmir ( SALİHLİ -TEKELİOĞLU KÖYÜ-LİDYA ARKEOLOJİ PROJESİ 18-19-20 Haziran-2010) documented the landscapes of the region and provided a workshop for children and CLAS team members. All paintings (by experts and children) were displayed in the local village schoolhouse. The goal of these types of activities is to offer one opportunity for people to begin to think about the wider geography of the region and its many layers of history as well as rich resources. In addition, a morning was spent with local children talking about the history of the region. As in 2009, children visited a nearby tumulus (Kırmutaf Tepe) and participated in an open discussion about the meaning of history and the importance of preservation. The program concluded with the second annual children’s painting competition: “2. Geleneksel ‘Çocuk Gözüyle Doğa-Tarih-Arkeoloji’ Konulu Resim Yarışması” (“The 2nd Annual ‘Nature-History-Archaeology through the Eyes of Children’ Painting Competition”). The event was again a happy success, and we intend to continue it next year.

Manisa ilinde yer alan Marmara Gölü tarihi ve doğal güzelliklerin bir araya geldiği, ülkemizde organik tarımın öncülerinden olan bir yöredir.  19. yüzyıldan beri arkeologların dikkatini çeken bu bölgede,  Merkezi Lidya Arkeoloji Projesi adı altında Christopher Roosevelt ve Christina Luke başkanlığında  2005 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle arkeolojik yüzey araştırması yapmaktadır.  Proje arkeolojik çalışmalarının yanı sıra bölgedeki yakın zamana ait tarihle ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi ile de ilgilenmektedir.   Bu yörenin zengin tarihi, cografi ve doğal kaynaklarından  yararlanılarak  sürdürülebilir bir biçimde kalkınabileceği umulmaktadır.  Bu sebeple, yerel halkın yöreyi oluşturan peyzajları nasıl algıladığını anlamak önem taşımaktadır.

Merkezi Lidya Arkeoloji Projesi elemanları 2009 yılından beri, Bin Tepeler olarak bilinen ve yüzün üzerinde tümülüsten oluşan alanın yanında yer alan Tekelioğlu Köyü’nde ikamet etmektedir.  Bin Tepeler ilk olarak Sart Antik Kenti’nin ve daha sonra burayı ele geçiren Perslilerin soylularının gömüldükleri Anadolu Piramitleri olarak bilinen anıtsal mezar tepelerinden oluşmaktadır.  Bu tümülüslerin eteğinde yer alan Tekelioğlu Köyü’nde yaşayan çocukların tarihe, doğaya ve içlerinde yaşadıkları zengin peyzaja yönelik yeni bir bakış açısı kazanmaları amacıyla 2009 yılında bir eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır.  Bu program kapsamında, çocuklar Bin Tepe’lerde yer alan bir tümülüsün üzerine çıkartılmış ve buradan çevrelerini nasıl algıladıklarını anlatmaya ve çevrelerine daha bir dikkatle bakmaya davet edilmişlerdir.  Daha sonra çocuklar sulu boya ile gözlemlerini kağıda aktarma olanağı bulmuşlardır.

2010 yılında, daha önce uygulanan programın başarısınıdan yola çıkılarak sulu boya programı genişletilmek istenmiştir.  Bu sebeple İzmir Sulu Boya Derneği üyeleri Tekelioğlu Köyü’ne davet edilmiştir.  Dernek üyelerinden Bünyamin Karataş, Nimet Topkaç, Sevim Kumova, Salih Aydın, Çetin Davran ve Dilara Topkaç 19-20 Haziran tarihlerinde Tekelioğlu’na gelerek köyde sulu boya çalışması yapmış ve çocuklara yönelik eğitim programına katkıda bulunmuşlardır.  Bu süre içerisinde, sanatçılar köy halkıyla samimi bir iletişim kurma şansı bulmuşlardır.  Bu etkinlikler sayesinde çocuklar ve köy halkı sulu boya tekniğinin bölgelerinin zenginliklerini tasvirde ne derece etkili olabileceğini görme şansına sahip olmuşlardır. Ayrıca yörenin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerinin sanatçı gözüyle kağıda aktrılmasının hem halkın bakış açısını genişletebileceği hem de yapılan resimlerin bölgenin tanıtımında faydalı olacağı düşünülmektedir.

Çalışmalar kapsamında dernek üyeleri Tekelioğlu Köyü’nü, köyü çevreleyen tümülüsleri, Marmara Gölü’nü, Balıkhane’yi, terkedilmiş Eski Hacıveliler Köyü’nü ziyaret edip, izlenimlerini sulu boya resimler şeklinde yansıtmışlardır.  Bu sanatsal anlatımların yörenin tanıtımında ve değerlendirilmesinde faydalı olacağı düşünülmekte ve ileriki yıllarda bu etkinliklerin devam edeceğini ummaktayız.